"คำตอบ"อาจไม่สมบูรณ์แต่"ความจริง"นั้นสมบูรณ์(ความเห็นผมนะครับ)
ก็ต้องแยกระหว่าง คำตอบ กับ ความจริง(สัจจะธรรม)นะครับผมว่า..
..ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสมบูรณ์อยู่แล้ว
อย่างเช่น 2-1=1 แต่คำตอบก็ขึ้นอยู่กับคนตอบว่าเห็นถูกหรือเปล่า
1
91 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา