ความคิดเห็นบนคำถาม

จริงหรือที่ คำตอบทุกคำตอบ มีความไม่สมบูรณ์ในตัวมันเอง ?
6 มิ.ย. 2022 เวลา 16:14 • ไลฟ์สไตล์ • 2 คำตอบ
no body perfect y/n ?
คำตอบ (2)
 • "คำตอบ"อาจไม่สมบูรณ์แต่"ความจริง"นั้นสมบูรณ์(ความเห็นผมนะครับ)
  ก็ต้องแยกระหว่าง คำตอบ กับ ความจริง(สัจจะธรรม)นะครับผมว่า..
  ..ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวสมบูรณ์อยู่แล้ว
  อย่างเช่น 2-1=1 แต่คำตอบก็ขึ้นอยู่กับคนตอบว่าเห็นถูกหรือเปล่า
  1
 • ส่วนตัวคิดว่าใช่
  1