ให้ลองแบ่งเรื่องออกเป็น 2 แบบค่ะ
1.สิ่งที่ควบคุมได้
ตัวเราเอง การคิด การลงมือทำ วิธีการดำเนินชีวิต
2.สิ่งที่ควบคุมไม่ได้
สถานการ์ณทางเศรษฐกิจ ฟ้าฝนอากาศ การควบคุมคนอื่น การให้คนอื่นเป็นอย่างที่ใจเราหวัง
แล้วค่อยๆปล่อยวาง สิ่งที่ควบคุมไม่ได้ไปก่อน เราจะเบาลงค่ะ
  • 2
โฆษณา