8 มิ.ย. 2022 เวลา 09:40 • ความคิดเห็น
ฝึกยกระดับจิตให้มีกำลังยิ่ง ๆ ขึ้นไปค่ะ
การที่ชีวิตต้องแบกต้องหามบางอย่างไว้ เพราะจิตไม่เต็ม ขาดกำลังใจ ต้องอิงอาศัยของภายนอก สุดท้ายแทนที่จะเติมเต็ม กลับขาดพร่องยิ่งกว่าเดิม
สติ สัมปชัญญะ เป็นเรื่องเดียวกับการปล่อยวาง
เมื่อมีกำลังของสติสัมปชัญญะที่มากขึ้น ส่งผลให้มีกำลังใจจากภายใน เข้าถึงความสุขที่ประณีตยิ่ง ๆ ขึ้นไป จนเอ่อล้นออกมา สิ่งรกรุงรังจะค่อยๆ ถูกสลัดออก
เมื่อใจถูกเติมเต็ม โดยไม่ต้องอิงอาศัยสิ่งใด ก็ไม่จำเป็นต้องแบกหามอะไรให้เหนื่อยเปล่า
โฆษณา