ธรรมะสอนใจ ความรัก
👉 เบญจศีลหรือศีล 5  เหมาะสำหรับความรักช่วงแรก จะคอยสอน คอยกำกับไม่ให้รักตัวเองมากเกินไปจนเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่น ศีล 5 ยังเป็นหลักประพฤติปฏิบัติที่นำทางมนุษย์ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าอีกด้วย... อ่านต่อ
13 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...