มันเป็นเรื่องสติ (+การเรียนรู้)คุณมั่นใจความถูกต้องของข้อมูลแค่ไหน มันเห็นปัจจัยแวดล้อมของทางเลือกแค่ไหน
1 ถูกใจ
7 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา