11 มิ.ย. 2022 เวลา 13:40 • ไลฟ์สไตล์
มันเป็นเรื่องสติ (+การเรียนรู้)คุณมั่นใจความถูกต้องของข้อมูลแค่ไหน มันเห็นปัจจัยแวดล้อมของทางเลือกแค่ไหน
โฆษณา