คำถาม

ในยุคข้อมูลข่าวสารเร็วลึกแต่ทำไมคนเราถึงไม่มั่นใจตัวเอง อีก?
6 มิ.ย. 2022 เวลา 14:40 • ไลฟ์สไตล์ • 5 คำตอบ
การเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่ไม่พอให้คนเรามั่นใจอีกหรือ?
คำตอบ (5)
 • มันเป็นเรื่องสติ (+การเรียนรู้)คุณมั่นใจความถูกต้องของข้อมูลแค่ไหน มันเห็นปัจจัยแวดล้อมของทางเลือกแค่ไหน
  • 1
  • ข่าวสารที่ได้รับมา ข้อมูลไม่ได้ถูกต้อง 100%เสมอไปนะคะ ถ้าอยากได้ข้อมูลถูกต้องให้มั่นใจ เช่น อ่านหนังสือ ให้อ่านหนังสือพิมพ์ 10 ฉบับในหัวข้อเดียวกัน อันไหนใกล้เคียงมากสุด ถึงจะมั่นใจได้นะ เป็นต้น
   1
   • นิสัยจิตใจ จิตของแต่ละคน
    และเกี่ยวข้องอีกหลายปัจจัยมาก
    และเราทุกคนรู้ตัวเอง
    ว่ามันเพราะอะไร...
    1
    • ผมนี่ดูแต่รูปที่แท็กมาเลย 555
     1
     • 1
     • ไม่ใช่เรื่องปริมาณหรือความเร็วของขัอมูลโดยตรงแต่เป็นเรื่องของคุณภาพทั้งของข้อมูลที่รับเข้ามา และคุณภาพของผู้รับข้อมูล
      • 1