คำถามนี้น่าจะมาจากการเทียบกับศาสนาอื่นที่นับถือพระเจ้า
เริ่มจากพระเจ้าสร้างโลก แต่ไม่มีคำอธิบายว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วหรืออย่างไร
แต่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่อิงกับพระเจ้า
ดังนั้นศาสนาพุทธจึงไม่ได้ตอบว่าจุดเริ่มต้นของโลกหรือจักรวาลมาจากไหน แต่สามารถตอบได้ว่า "โลก" ที่อายตนะของเราไปรับรู้นั้น แก่นแท้ความจริงมันคืออะไร
  • 1
โฆษณา