คำถาม

ศาสนาพุทธ เริ่มจาก ความไม่มีสิ่งใดเลย หรือเริ่มจากมีบางอย่างอยู่ก่อนแล้วครับ ?
11 มิ.ย. 2022 เวลา 15:15 • ปรัชญา • 18 คำตอบ
คำตอบ (18)
 • พุทธองค์ทรงพบความจริงว่า
  เมื่อมีการกล่าวว่ามีอยู่
  ก็จะปฏิเสธความไม่มี
  เมื่อกล่าวว่าไม่มี...
  • 1
  • คำถามนี้น่าจะมาจากการเทียบกับศาสนาอื่นที่นับถือพระเจ้า
   เริ่มจากพระเจ้าสร้างโลก แต่ไม่มีคำอธิบายว่าพระเจ้ามีอยู่ก่อนแล้วหรืออย่างไร
   แต่ศาสนาพุทธไม่ใช่ศาสนาที่อิงกับพระเจ้า...
   • 1
   • (พระพุทธเจ้าสอนสิ่งที่ไม่ควรคิดไว้ หนึ่งในนั้นคือ พุทธวิสัย ถ้าคิดก็ไม่เป็นประโยชน์ถึงความเป็น บ้าเสียเปล่า ( อันตรายนะเนี่ย 😅))
    ตอบ: ทุกๆสรรพสิ่งในโลกธาตุ ทั้งหมดนี้ แบ่งออกเป็น 2 ธรรมธาตุหลัก คือ ๑ สังขตธาตุ ๒ อสังขตธาตุ...
    • 1
    • พระพุทธเจ้า .(คนที่ตรัสรู้ และหลุดพ้นจาก
     บ่วงกรรม)
     ก่อนหน้าจะมีพุทธศาสนา
     ก็เคยมีพระพุทธเจ้ามาแล้วหลายองค์...
     • 3
     • เมื่อศรได้ถูกยิงออกมาแล้วปักลงบนอก
      ผู้ที่โดนศรปัก เขาจะทำสิ่งใดก้อนระหว่าง
      1. ถามว่าใครเป็นคนยิงศร
      2. ศรมาจากทิศไหน...
      • 1
      • มีอย่างอื่นมาก่อนแล้วคับ เช่นฤษี นักพต ดาบต
       • 1
       • ถ้าตอบแบบรูปธรรม ในชมพูทวีปก่อนมีศาสนาพุทธก็มีพราหมณ์อยู่แล้วเป็นพันปี ยังมีลัทธิความเชื่ออีกนับไม่ถ้วน . ถ้าตอบแบบนามธรรม ความมีกับความไม่มี การดำรงอยู่คือการเกิดกับการตาย ก็เปรียบเหมือนกับไม้ทอนเดียวกันแต่อยู่กันคนละด้าน ด้...
        • 1
        • ถ้าว่ากันตามหลักปรัชญา พุทธคือความเชื่อที่เก็บเล็กผสมน้อยจากหลายหลักในอินเดีย มารวมกันครับ และทำการอธิบายใหม่ด้วยเหตุผลที่ดีขึ้น
         ที่จริงแล้วศาสนาพุทธมีความใกล้เคียงหรือแทบจะเหมือนกับศาสนาเชน(หรือ ไชนะ ไม่ใช่พุทธนิกายเซนนะ) อายุอานามศาสนาก็ใกล้เคียงกันมากถ้านับที่มหาว...
         • 1
         • คนที่ไม่เห็นการเกิดขึ้น
          ก็คิดว่าสิ่งนั้นมีอยู่
          คนที่ไม่เห็นการหายไป
          ก็คิดว่าสิ่งนั้นไม่มี...
          • 2
          • ศาสนาเป็นความเชื่อ ศานาพุทธคือเชื่อในคำสอนขององค์พระพุทธ ถามว่าเริ่มจากอะไร ก็เริ่มจากที่มีคนเชื่อ ศัทธา จนเป็นวงกว้าง ซึ่งต่างจากพระธรรม ต่อให้ไม่มีคนรู้คนเห็น ธรรมชาติก็เป็นอยู่แบบนั้น พระพุทธองค์เพียงแค่เข้าไปรู้ธรรมชาติที่เป็นอยู่นั้น แล้วนำมาเผยแพร่แตกย่อยไปตามสติปัญญาของผู้...
           • 1