เธอเปรียบเสมือนอากาศ
เพราะขาดไม่ได้ แม้เพียงชั่วอึดใจเดียว 😌☺️🤭
  • 4
โฆษณา