ความคิดเห็นบนคำถาม

คำที่เอ่ยชมผู้หญิง ชมว่าอะไรได้มั่ง ?
13 มิ.ย. 2022 เวลา 02:43 • ความคิดเห็น • 16 คำตอบ
เธอเหมือนดวงจันทร์ บางวันก็เต็ม บางวันก็แหว่ง เธอเหมือนดอกไม้ ไม่ใช่สวย ไม่ใช่หอม แต่เยอะ!!
คำตอบ (16)