• รินวิราห์
  antsu1983
  • 20
   โพสต์
  • 5
   ผู้ติดตาม
  • 12
   กำลังติดตาม
  • ปัจเจกบุคคล ผู้มีชีวิตอยู่มาจนเกือบจะถึงตอนกลางของชีวิต กระนั้นก็ยังเสาะแสวงแสงแห่งปัญญาไม่สิ้นสุด