คำถาม

อะไรบ้างที่รับรู้ได้ถึงการมีอยู่แต่มองไม่เห็น ?
18 มิ.ย. เวลา 09:24 • ความคิดเห็น • 30 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
อำนาจบางอย่าง หาที่มา ที่ไป ไม่ได้
พูดถึงไม่ได้ แตะต้องไม่ได้
แต่สามารถเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบางอย่างได้...
399 รับชม
  คำตอบ (30)
  • การมีอยู่แต่มองไม่เห็นนะเราไม่รู้หลอกเพราะมันมองไม่เห็น แต่ถ้าสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นแล้วเราเห็นนะบ่อย บางทีเราเดินหลบคนๆนึงแล้วคนที่มาด้วยกันถามว่าเธอหลบอะไร อ้าวแกไม่เห็นเหรอ???
   52 รับชม
   • อะไรบ้างที่รับรู้ถึงการมีอยู่แต่มองไม่เห็น
    เรื่องของคำว่า จิต..จุติลงมาอาศัยกาย ..กายสัตว์ หรือกายมนุษย์ เมื่อไปจุติที่กายสัตว์ จิตนั้นก็ยึดอยู่ในสังขารสัตว์การรับรู้อะไรก็เป็นแบบสัตว์ มาจุติในสังขารที่พ่อแม่สงเคราะห์ให้กายมนุษย์ จิตนั้นก็ได้อาศัยกายมนุ...
    436 รับชม
     อาทิตย์เรือนสิบ
     เรื่องจิตนี่ยากจริงๆค่ะ😔
    • เรื่องบางอย่าง
     เห็นกับตา รับรู้กับหู มีข้อมูล
     ก็เหมือน มองไม่เห็น
     เมื่อสิ่งที่รู้วันนี้ ไม่ตรงกับวันนั้น...
     128 รับชม
     • อดีต เห็นและผ่านไปแล้ว ปัจจุบันกำลังมอง อนาคต( รู้ว่า มาถึงแน่ ) แต่มองไม่เห็น , ปัจจุบัน "โลภ โกรธ หลง " " ดีใจ สุข เศร้า ทุกข์ " ... เราเห็น จาก " การแสดงอารมณ์ ความรู้สึก ของคนอื่น และตัวเรา ที่ปรากฏ " ,ประเด็นนี้ เราจะนำมาใช้ให้เกิดคุณค่า ประโยชน์ .. อย่างไร ? เราควรคิด&ทำดี...
      89 รับชม
      • โทรจิต
       114 รับชม
       • - อากาศ
        - อารมณ์ความรู้สึกต่างๆ เช่น ความรัก ความโกรธ ความแค้น ความเข้าใจ ความเห็นใจ กำลังใจ
        - พระจันทร์ และดวงดาวในเวลากลางวัน...
        81 รับชม
        • อารมณ์ครับ
         90 รับชม
         • อนาคตผมครับ
          145 รับชม
          • กลิ่นตด
           155 รับชม
           • รส กลิ่น เสียงและสัมผัสครับ
            158 รับชม