คำถาม

อะไรบ้างที่รับรู้ได้ถึงการมีอยู่แต่มองไม่เห็น ?
18 มิ.ย. 2022 เวลา 09:24 • ความคิดเห็น • 29 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
อำนาจบางอย่าง หาที่มา ที่ไป ไม่ได้
พูดถึงไม่ได้ แตะต้องไม่ได้
แต่สามารถเปลี่ยนแปลง
กระบวนการบางอย่างได้...
  • 8
    คำตอบ (29)