Dominic

    Jobs-to-be-Done ของชีวิต
    บริษัทผลิตสว่านแห่งหนึ่ง พยายามพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตัวเอง ด้วยการโฟกัสไปที่ ‘สว่าน’ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักที่บริษัทขาย... อ่านต่อ
      กลอนพาไป
      ขอบคุณครับ