เราเป็นเรา เราไปเป็นคนอื่นไม่ได้ ไม่สามารถไปเป็นหมาหรือราชสีห์ , ข้อสำคัญ ไม่ว่า เราจะเป็นผู้นำ (หัวหมา) หรือ ผู้ตาม (หางราชสีห์ ) ,เราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด และศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อพัฒนา นำเอาไปใช้ในโอกาสข้างหน้า ,
โฆษณา