ดีครับ​เพราะ
ไม่ต้องรับผิดชอบกับอะไร
ผู้มีความรับผิดชอบ
จะไม่มีคำถามเช่นนี้
92 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา