14 มิ.ย. 2022 เวลา 13:08
ดีครับ​เพราะ
ไม่ต้องรับผิดชอบกับอะไร
ผู้มีความรับผิดชอบ
จะไม่มีคำถามเช่นนี้
โฆษณา