กัญชามีสาร​
THC​ ที่มีโทษมากกว่าประโยชน์
CBD ที่มีประโยชน์มากกว่ามีโทษ
แล้วต้องวิจัยส่วนผสม
ที่เหมาะสม​ตามการใช้
สาร​ CBD​อยู่ในดอก
ต้องสะกัดออกมา
ต้องมีองค์ความรู้หลายด้าน
คัดเลือกพันธุ์
ปลูกหวังผล
สกัดให้เป็น
ผสมให้ถูกส่วน
ทำเป็นทุกขั้นตอน
ประโยชน์ก็มาก
โทษก็น้อย
แต่หากรอคนทำเป็น
ค่อยเปิดเสรี
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
หรือน้ำไกลดับไฟไม่ทัน
คนอยากเรียนรู้ก็ไม่ได้ประโยชน์
เปิดเสรีไปเรียนรู้ไป
คนเรียนรู้ก็ได้ประโยชน์
คนไม่อยากเรียนรู้
แต่อยากเสพ
ก็ต้องรับผลที่ตามมา
คนที่อยากวิจารณ์
แต่ไม่อยากเรียนรู้
และไม่อยากเสพ
ก็ไม่ได้อะไร
  • 6
โฆษณา