อย่าคิดว่าเราขี้แพ้…อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้
…อย่าคิดว่าเราไม่มีอะไรดี
เพราะวิธีคิดจะส่ง…ผลต่อวิธีทำเสมอ
...ความคิดกำหนดแนวทางเดินของเรา
การลงมือทำคือ..เพื่อไปสู่เป้าหมาย
ที่เราวางไว้
แค่เปลี่ยนวิธีคิด..ก็จะทำให้ชีวิตเรามีความสุขได้
..จงขอบคุณทุกวันที่ได้ตื่นมามีหายใจ
..จงขอบคุณสุขภาพที่ดี..จงขอบคุณได้กินอิ่มทุกมื้อ..ในขนาดที่บางคนไม่มีจะกิน
จงขอบคุณสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและขอบคุณตัวเองที่ผ่านมาแต่ละวันได้
บอกตัวเองพรุ่งนี้สู้ใหม่นะ..วันนี้เธอทำดีสุดแล้ว
..ขอบคุณความไม่สำเร็จ..เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิม
เชื่อว่าคนที่ประสบความสำเร็จทุกคน
เคยล้มเหลวมาก่อนเช่นกันค่ะ
สู้ๆเป็นกำใจให้นะค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...