ดีกว่าเป็นภาระ
ถ้ายังหายใจ ถ้ายังหิว ถ้าอาการครบ32 คือคนปกติ
รับผิดชอบตัวเอง ก็เท่านั้น
ควรอยู่กับวันนี้ ตอนนี้ดีที่สุด
แสดงความคิดเห็นของคุณ...