ตรรกะวิบัติ ก็คือ มนุษย์
ทุกๆคนแม่งก็ตรรกะวิบัติหมดนั่นแหละ
ในโลกนี้
มนุษย์พล่ามมากกว่าสัตว์เยอะ
  • 2
โฆษณา