ความคิดเห็นบนคำถาม

ที่สุดแห่ง "ตรรกะวิบัติ" สำหรับคุณคืออะไร ?
16 มิ.ย. 2022 เวลา 01:23 • ความคิดเห็น • 14 คำตอบ
คำตอบ (14)