เชื่อว่าคนมีตรรกะ
สามารถถกเถียงด้วยตรรกะได้
ตรรกะเป็นเรื่องคนบางกลุ่ม
ที่ถกเถียงด้วยตรรกะเดียวกัน
โดยไม่ยอมรับตรรกะของกลุ่มอื่น
ที่ใช้ตรรกะต่างกันออกไป
2 ถูกใจ
496 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา