6 กิจวัตร ที่คนประสบความสำเร็จระดับโลก ทำเป็นประจำก่อนเข้านอน
2
สิ่งสุดท้ายที่เราทำก่อนที่จะล้มตัวลงนอน มีแนวโน้มอย่างมากต่อระดับอารมณ์ ความรู้สึก และพลังงานในวันถัดไป อีกทั้งยังเป็นตัวชี้วัด ที่ช่วยทำให้เรานอนหลับได้ดีขึ้น ลึกขึ้น และสนิทขึ้นอีกด้วย... อ่านต่อ
โฆษณา