อีกหน้าหนึ่งของ ป ระ วั ต ส า ด
9 มิ.ย. กัญชาเสรี กับ 10 เรื่องที่ต้องรู้
ทั้งภาคสังคม ธุรกิจ และครัวเรือน
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เรื่อง ชื่อยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2565 ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิ.ย. 65 และจะส่งผลให้ทุกส่วนของกัญชา... อ่านต่อ
1
23 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา