25 มิ.ย. 2022 เวลา 13:00 • ความคิดเห็น
• เพศชายเป็นเพศที่เข้มแข็งหรือถูกปลูกฝังว่าห้ามแสดงความอ่อนแอ •
ท็อปปิกในวันนี้เกิดขึ้นจากความสงสัยของตัวผู้เขียนเองค่ะ คุณคงเคยได้ยินใช่ไหม เสียงที่พ่อแม่บอกกับเด็กชายที่กำลังร้องไห้ว่า "อย่าร้องนะ เป็นลูกผู้ชาย อย่าร้อง" เราได้ยินคำพวกนี้มาจนกระทั่งกลายเป็นความชินชาเลยว่าไหมคะ
ตัวผู้เขียนเองก็ยอมรับว่าเคยชินกับคำพูดดังกล่าวเพราะเคยได้ยินตั้งแต่เด็ก แต่เป็นความเคยชินที่ซ่อนความตะหงิดใจอยู่เล็กๆ ตะหงิดว่าทำไมเป็นผู้ชายถึงร้องไห้ไม่ได้ แต่ก็ไม่ได้เก็บสิ่งนี้มาคิดจนกระทั่งวันนี้ความตะหงิดนั้นผุดขึ้นมาในสมอง จากการที่ได้ยินญาติที่สนิทสอนหลานชายว่าอย่าร้องไห้ โดยให้เหตุผลว่า"เป็นผู้ชาย"
และเราก็ไม่เคยได้พวกผู้ใหญ่ห้ามไม่ให้เด็กผู้หญิงร้องไห้โดยให้เหตุผลว่าเพราะ"เป็นผู้หญิง" ด้วยความที่ผู้เขียนเป็นผู้หญิง จึงไม่ค่อยเข้าใจสิ่งนี้อย่างแจ่มแจ้งเท่าไหร่นัก เพศชายเป็นเพศที่เข้มแข็งโดยกำเนิดหรือถูกปลูกฝังว่าห้ามอ่อนแอกัน
คำว่าเข้มแข็งในบริบทนี้ที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อหมายถึงการไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าโดยง่าย มีความแข็งแกร่งทางอารมณ์ ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่กระทบจิตใจมากเท่าผู้หญิง และยากมากที่จะมีเรื่องทำให้ร้องไห้
จากความคิดของผู้เขียน เหตุผลที่ผู้ชายแสดงออกว่าเข้มแข็งนั้นอาจมาจากสังคมหล่อหลอมให้เป็นแบบนั้น ตั้งแต่อดีตคนในสังคมสร้างค่านิยมว่าเพศชายต้องเป็นฝ่ายปกป้องคุ้มครอง ซึ่งเหตุผลที่ต้องเป็นแบบนี้ก็อาจเป็นเพราะลักษณะทางกายภาพของเพศกำเนิดชายที่มีความแข็งแรงมากกว่า การที่ต้องเป็นผู้นำ เป็นผู้คุ้มครอง จึงต้องมีความเข้มแข็งของจิตใจและอารมณ์ด้วย การแสดงความอ่อนแอออกมาจึงเป็นสิ่งที่สังคมส่ายหัว
แต่ความจริงแล้วเพศชายอาจมีความรู้สึกไม่ต่างกับเพศอื่นๆ เพราะทุกคนเป็นมนุษย์ไม่ต่างกัน
ผู้เขียนเห็นด้วยกับประโยคที่บอกว่าการร้องไห้ไม่ได้หมายความว่าอ่อนแอเสมอไป มันเป็นเพียงการระบายสิ่งที่อยู่ในใจออกมา ซึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะรู้สึกอ่อนไหว เจ็บปวด เสียใจ ซาบซึ้ง แต่ที่ผ่านมาสังคมอาจไม่ได้มองแบบนั้น โดยส่วนใหญ่แล้วคนคิดว่าการร้องไห้=ความอ่อนแอ ดังนั้นผู้ชายที่ร้องไห้=ผู้ชายที่อ่อนแอ
ผู้เขียนเป็นคนที่ไม่คิดว่าการที่ผู้ชายแสดงความรู้อ่อนไหวออกมาคือสิ่งที่ผิด ไม่ว่าจะเพศไหนเราต่างก็เป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกอ่อนแอได้ และมีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาผ่านน้ำตา ผ่านการร้องไห้
อีกเหตุผลหนึ่งที่คิดว่ามีส่วนในการที่เพศชายแสดงออกว่าเข้มแข็งนั้นคือเพศชายมีความละเอียดอ่อนทางอารมณ์น้อยกว่าเพศอื่น จึงอาจมีสิ่งกระทบจิตใจได้ยากกว่า
ทั้งเหตุผลที่มาจากค่านิยมและเหตุผลข้างต้นนี้ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้เขียนตั้งสมมุติฐานขึ้น ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเอง ถกเถียง และพูดคุยกันได้เลยนะคะ ผู้เขียนยินดีเปิดรับมุมมองจากทุกคนค่ะ
ขอบคุณภาพ : https://pixabay.com/th/users/1866946-1866946/
โฆษณา