มีบัญชีอยู่แล้ว?
จิตวิทยา
  • 1K
    โพสต์
  • 47
    คำถาม
  • 868
    สมาชิก
"จิตวิทยา" ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์