ความคิดเห็นบนชุมชน
จิตวิทยา
  • 3K
    โพสต์
  • 45
    คำถาม
  • 2K
    สมาชิก
"จิตวิทยา" ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์