จิตวิทยา
  • 2.4K
    โพสต์
  • 36
    คำถาม
  • 1.9K
    สมาชิก
"จิตวิทยา" ศาสตร์ที่ว่าด้วยการศึกษาเกี่ยวกับจิตใจ (กระบวนการของจิต), กระบวนความคิด, และพฤติกรรมของมนุษย์