1) ผมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า
what you focus on expands
สมองของเรามีระบบหนึ่งที่เรียกว่า RAS
2) ผมมองว่าไม่ว่าเราจะเป็น optimism หรือ pessimism ก็ตาม มันเป็นเรื่องของกระบวนการคิดและวิธีมองโลกซึ่งจะส่งผลถึงการกระทำในที่สุด แต่ข่าวดีคือ กระบวนการคิดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามข้อมูลที่มากขึ้น
ข้อมูลที่มากขึ้นดังกล่าวมาจากการที่เราลงมือรับผิดชอบ (taking responsibility) ต่อปัญหาหรือสถานการณ์ที่เราเผชิญอยู่ เช่น คนสองคนมีปัญหาเดียวกันคือมีนำ้หนักเกิน และต้องการลดน้ำหนัก ถึงแม้ทั้งสองคนจะมองว่าการลดนำ้หนักเป็นเรื่องยากและอาจเป็นไปไม่ได้ แต่สุดท้ายก็มาถึงขั้นตอนที่ต้องลงมือทำ
4
โดยคนแรกเลือกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหาร และใช้วินัยในการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือหลัก จนสามารถลดน้ำหนักได้ ส่วนอีกคนใช้ยาลดนำ้หนักที่ไม่ได้มาตรฐานความปลอดภัย และไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารและการออกกำลังกายเลย จนในที่สุด นอกจากจะลดน้ำหนักไม่ได้แล้วยังมีอาการเจ็บป่วยจากการใช้ยาลดน้ำหนัก
ส่วนคนที่คิดบวกอย่างเดียวว่าสามารถลดน้ำหนักที่เกินได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว แต่ไม่มีกลยุทธ์ในการลงมือลดน้ำหนักอย่างจริงจัง การคิดบวกเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการลงมือทำ (execution) จึงไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักแต่อย่างใดเลย
3) กรณีศึกษา “ Steve Jobs”
4) กรณีศึกษา “Jim Carrey”
5) มุมมองทางวิทยาศาสตร์
  • 1
โฆษณา