18 มิ.ย. 2022 เวลา 02:20 • ความคิดเห็น
ถ้าย้อนกลับไปได้ คงใช้ชีวิตเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือพยายามเก็บเงินให้มากกว่าที่ผ่านมาค่ะ และดูแลสุขภาพให้มากกว่าเดิม
โฆษณา