อย่าลืมว่าเราเป็นใคร จงรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น อย่าคิดปรุงแต่งไปเอง รักตัวเองให้มากๆ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา