แนวคิดความเชื่อ เปลี่ยนไม่ง่าย ขึ้นกับว่าถูกสั่งสมมานานแค่ไหน แต่ก็เปลี่ยนได้ถ้าเป็นทางที่ถูกและเขาได้ประโยขน์คนรอบข้างเขาได้ประโยชน์
1 ถูกใจ
69 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา