19 มิ.ย. 2022 เวลา 23:48
ทำไม่…ต้องเป็นเกษตรกรที่จน ?
สรุปหนังสือ: "ทำธุรกิจเกษตรรวยได้ไม่ยาก"
เส้นทางลงทุนใหม่ในผืนดินที่สดใสเเละยั่งยืนที่สุดในตอนนี้
ผู้เขียน: คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่นธรรมดา)
สรุปโดย: เก่ง-นันทวัน555 (ฝสส.)... อ่านต่อ
โฆษณา