20 มิ.ย. 2022 เวลา 05:16 • ความคิดเห็น
เปลี่ยนที่ตัวเราง่ายกว่า และเมื่อเราได้เปลี่ยนแล้ว เกิดผลดี ต่อตัวเรา ,และเมื่อเห็นว่า "ดีแล้ว " เราไปต่อ คนที่เรารักและคนที่รักเรา ,แต่ "มันไม่ง่าย " ,ฉะนั้น ก่อนอื่น เราต้องทำความเข้าใจ เรื่อง mindset ให้กระจ่าง ,แล้ว สนใจ "วิธีการ และกระบวนการที่จะไปให้ผู้อื่น ,หัวใจ สำคัญ เราต้องทำให้เขาก่อน ในเรื่องต่างๆ ให้เขามีความรักและเชื่อถือเรา เห็นเรามีความรักและปรารถนาดี ต่อเขาอย่างจริงใจ จะง่ายขึ้น
โฆษณา