เกม 24
กติกา
  • นำตัวเลข 4 ตัว บวก ลบ คูณ หาร ได้ผลลัพธ์เท่ากับ 24
  • ตัวเลขแต่ละตัว ใช้ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
  • ใช้ตัวเลขให้ครบทุกตัว
  • ในระดับสูงสามารถใช้ความรู้เรื่องเลขยกกำลัง รากที่ n แฟคทอเรียล ฯลฯ
1 แชร์
1.6K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...

    ดูเพิ่มเติมในซีรีส์
    โฆษณา