คณิตศาสตร์
  • 119
    โพสต์
  • 1
    คำถาม
  • 93
    สมาชิก
โครงสร้างต่าง ๆ ที่นักคณิตศาสตร์สนใจและพิจารณานั้น มักจะมีต้นกำเนิดจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ