คณิตศาสตร์
  • 136
    โพสต์
  • 4
    คำถาม
  • 97
    สมาชิก
โครงสร้างต่าง ๆ ที่นักคณิตศาสตร์สนใจและพิจารณานั้น มักจะมีต้นกำเนิดจากวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ