ไม่ผ่านทุข์ได้ถ้าตัดต่อ DNA ไม่ให้เคมีในร่างกายบางตัวทำงาน
แต่คุณไม่สามารถเข้าใจโลกได้เพราะโลกคือสิ่งมีชีวิตที่ทรงปัญญากว่า
ถ้าสังเกตุจากความก้าวหน้า เทคโนโลยีบางประเภทโลกอนุญาติให้เกิดผ่านแร่ธาตุตามสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างเท่านั้น ถถถถถ
2 ถูกใจ
179 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...