คำถาม

เราสามารถเติบโต และเข้าใจโลก โดยไม่ผ่านความทุกข์ได้มั้ย ?
20 มิ.ย. 2022 เวลา 12:12 • ความคิดเห็น • 45 คำตอบ
สุดยอดคำตอบ
ถ้าสามารถไม่ต้องผ่านความทุกข์ได้มันก็ดีสิ และถ้าเป็นเช่นนั้นจริง เราไม่ต้องเข้าใจมันก็ได้ ก็เหมือนกับการที่ชีวิตเราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับอะไรสักสิ่ง สมมุติเช่น ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการทำสวนยาง ซึ่งเราไม่ต้องเข้าใจสวนยางเราก็ยังเติบโตได้ เป็นต้น...
    คำตอบ (45)