22 มิ.ย. 2022 เวลา 00:12 • ไลฟ์สไตล์
คงจะเป็นตอนที่นั่งมองท้องฟ้าตอนกลางที่มีเมฆน้อยๆลอยไปมาหรือจะเป็นตอนที่ท้องฟ้าครึ่มฝนจะตกต้องเก็บผ้าหรือจะเป็นตอนที่มองดาวในตอนกลางคืน แบบไหนก็น่ารักไปหมด แฮะๆรู้ตัวอีกทีก็หลงจนหยุดมองไม่ได้
โฆษณา