ค้นหาจุดแข็งของตัวเองตามแนวทางของ Peter Drucker
9
Peter Drucker ถือเป็นบิดาของศาสตร์แห่งการบริหารจัดการสมัยใหม่... อ่านต่อ
7 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา