ตอนนี้คุณทำงานประจำ หรือ ธุรกิจส่วนตัวคะ ?
คำถามนี้ถูกลบ
ทำกิจธุระส่วนตัวไปวัน ๆ ครับ
  • 2
โฆษณา