ถ้าคุณอยากจะลงทุนเวลาอันมีค่าในชีวิตสัก 15 นาที แล้วฟังสิ่งที่ Steve Jobs กล่าวต่อหน้านักศึกษาที่จบการศึกษาจาก Stanford ในพิธีปัจฉิมนิเทศของปี 2005
ในเวลา 15 นาทีนั้นจะมี “คำตอบของชีวิต” ที่ใครหลายๆคนอาจค้นพบ ผมขอยกตัวอย่างเพื่อตอบคำถามที่ว่า “ทำยังไงถึงจะเลิกแคร์สายตาผู้อื่น” ดังนี้ครับ
“Remembering that I’ll be dead soon is the most important tool I’ve ever encountered to help me make the big choices in life. Because almost everything — all external expectations, all pride, all fear of embarrassment or failure — these things just fall away in the face of death, leaving only what is truly important.
Remembering that you are going to die is the best way I know to avoid the trap of thinking you have something to lose. You are already naked. There is no reason not to follow your heart.“
1
“Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking.
Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary.”
ชื่อของหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากครับ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา