ค่าบริการเตรียม FBA FBA PREP SERVICE FEES
ข้อมูลจากตารางด้านล่างมาจากเว็บไซต์ AMAZON (ค่าธรรมเนียมที่อัปเดต 2022) ผลิตภัณฑ์แต่ละประเภทมีข้อกำหนดด้านบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากเฉพาะ
นอกจากนี้ยังอาจมีข้อกำหนดและค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามลักษณะของผลิตภัณฑ์และขนาดของผลิตภัณฑ์
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา