ความคิดเห็นบนชุมชน
ecommerce
  • 127
    โพสต์
  • 0
    คำถาม
  • 39
    สมาชิก
e-Commerce คือ การดำเนินธุรกิจโดยการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย การชำระเงิน และอื่น ๆ