23 มิ.ย. 2022 เวลา 15:03 • ความคิดเห็น
เรื่องการช่วยคน หรือมีน้ำใจ
มันอยู่ที่ความสะดวกและความสบายใจของเรา
และอยู่ที่ระดับจิตใจของเราเลย
ส่วนคนอื่นจะช่วยเรากลับไหม นั่นก็เป็นเรื่องของเรา
ต่อให้เขาเคยมาขอให้เราช่วยเหลือ
และเราเต็มใจช่วย
พอถึงวันนึงที่เขาไม่อยากช่วยเรา
เราก็ไปบังคับจิตใจเขาไม่ได้
เพราะมันอยู่ที่ความสะดวกของเขา
หรืออาจจะอยู่ที่ระดับจิตใจของคุณและเขามันไม่เท่ากัน
ถ้าเราอยากช่วยหรือเราเป็นคนมีน้ำใจ
เราก็เป็นแบบนี้ต่อไป ช่วยคนโดยไม่หวังการตอบแทน
แม้จะมีวันที่เราต้องการความช่วยเหลือก็ตาม
แต่ถ้าไม่มีใครช่วยเราจริงๆ เราแค่ยิ้ม
และช่วยเหลือตัวเอง พึ่งพาตัวเอง
เพราะการช่วยเหลือตัวเองมันเป็นเรื่องธรรมชาติ
แต่ถ้ามีคนอื่นมาช่วยเรา มันคือโบนัสของชีวิต
โฆษณา