จุดได้เปรียบของประเทศไทย:
1
ข้อได้เปรียบของประเทศไทยคือแม้ว่าประเทศไทยจะถูกอเมริกาครอบงำเพียงไรก็ตาม แต่ผู้นำจีนอย่างสีจิ้นผิงยังมีศรัทธาต่อประเทศไทยมาก เพราะมีราชวงศ์ไทยประสานสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
20
ส่วนวลาดิเมียร์ ปูตินก็ชื่นชมในหลวงร.๙ มาก เขาเป็นอดีตเคจีบีเก่า ย่อมต้องมองออกว่าประชาชนชาวไทยจำนวนมากเป็นมิตรกับรัสเซีย และคนไทยที่เข้าใจรัสเซียก็กำลังมีเพิ่มขึ้นมากด้วย
12
สิ่งที่รัฐบาลไทยควรจะต่อยอด มี ๒ อย่างครับ
๑. จีนมีอุปกรณ์เครื่องทุนแรงมาก สร้างอะไรก็ทำได้อย่างรวดเร็ว ไทยควรขอให้จีนนำอุปกรณ์มาช่วยขุดคลองส่งน้ำขนาดลึก ขุดห้วย หนอง บึง ในจังหวัดภาคอีสานที่แห้งแล้งอยู่ตามความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด ทำได้ทั้งขุดคลอง ขุดแม่น้ำ บึง หนอง อ่างเก็บน้ำ ฯลฯ ทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่
4
เหมือนที่ร.๔ ทรงเคยให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์ที่นครปฐมสำเร็จมาแล้ว สมัยโน้นอุปกรณ์ทุ่นแรงไม่มี ยังสามารถทำได้เลย
4
คลองต่างๆ หลายคลองในกรุงเทพฯ ก็ได้มาจากการขุดโดยแท้ จะให้จีนช่วยขุด ลอกคลองในกรุงเทพฯ เปลี่ยนถนนให้เป็นคลอง กลายเป็นเวนิซตะวันออกตามตำนานอย่างแท้จริง ก็ทำได้
2
จีนกำลังช่วยประเทศอาฟริกาพัฒนาการเกษตรและแหล่งน้ำอยู่แล้ว สามารถช่วยประเทศไทยได้สบายๆ คนไทยยากจนในชนบทที่พากันหนีความแห้งแล้งเข้ากรุงก็จะกลับบ้าน ไปทำเศรษฐกิจพอเพียงได้
5
ผมเชื่อจีนยินดีช่วยแน่นอน
2
๒.การซื้ออาวุธไม่ควรจะพึ่งพาแต่อเมริกาอย่างเดียว แม้ไทยจะประกาศว่าวางตนเป็นกลาง แต่กองทัพไทยก็ *หายใจเข้า* เป็นอาวุธอเมริกา *หายใจออก* เป็นอาวุธอเมริกา
10
โดยเฉพาะเครื่องบินรบ ควรจะเปลี่ยนเป็นเครื่องบินตระกูล Su ของรัสเซียบ้าง ไม่ใช่ถูกล้างสมองด้วยข้อมูลจำกัดว่าของอเมริกาดีกว่า โดยไม่ดูข้อเท็จจริง จะได้ถ่วงดุลย์กันและจะได้รู้ว่าเครื่องบินตระกูลไหนมีประสิทธิภาพสูงสุด
5
รัฐบาลไทยควรจะต้องกล้าลงทุนเสริมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเครื่องบินรบรัสเซียด้วย ไม่ใช่อิงอาศัยแต่ระบบที่รองรับเครื่องบินรบอเมริกาเจ้าเดียว
4
ถ้ารัฐบาลไทยสนใจจริงๆ รัสเซียยุควลาดิเมียร์ ปูตินซึ่งเลื่อมใสศรัทธาในหลวงรัชกาลที่ ๙ อยู่มากแล้ว อาจจะยอมแลกกับพืชผลการเกษตร เช่น ทุเรียน มังคุด ที่ไม่มีในรัสเซียแทน
5
ผมเชื่อว่ารัสเซียยินดีช่วยครับ
5
ถ้าประเทศไทย ๑.เข้าเป็นสมาชิกกลุ่ม BRICS ได้สำเร็จ ๒.จัดซื้อเครื่องบินรบตระกูล Su ได้สำเร็จ
4
ผมเห็นจะต้องขอชื่นชมท่าน *ดอน ปรมัตถ์วินัย* ข้ามขั้นตอนจากท่าน *ดอน ปรมัตถ์พระสูตร* มาเป็นท่าน *ดอน ปรมัตถ์อภิธรรม* อย่างแน่นอนตามสัญญาครับ ^^
9
187ถูกใจ
21แชร์
3.6Kรับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...