26 มิ.ย. 2022 เวลา 08:27 • ไลฟ์สไตล์
"การเอาตัวรอด จาก 5 ภัย"
ในวิถีชีวิตในปัจจุบัน มีความวุ่นวายมีการแข่งขันกันสูง
ในทุกๆด้าน ทำให้เกิดความยาก ในการดำเนินชีวิตมากขึ้นเพราะจะมีหลายสิ่งที่เข้ามาเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เราเกิดปัญหาและอุปสรรค แต่ยังไง เราก็ต้องรอด ต้องผ่านมันไปให้ได้มาดูกันครับว่า เราต้องเอาตัวรอดจากเรื่องอะไรบ้าง
(1).อันตรายที่เกิดจากบุคคล
(2).อันตรายจากสิ่งแวดล้อม
(3).อัยตรายจากโรคต่างๆ
(4).อันตรายจากอุบัติเหตุ
(5).อัตรายจากความคิดของตนเอง
ภัยที่น่ากลัวที่สุดท่านคิดว่าเป็นข้อใด?
โฆษณา