26 มิ.ย. 2022 เวลา 14:16 • ธุรกิจ
สรุปหนังสือ "管理的常识 THE COMMON SENSE OF MANAGEMENT"
ชื่อหนังสือ : 管理的常识 (The common sense of management)
ผู้แต่ง : 陈春花
ตีพิมพ์ : 2016.09
จำนวนตัวอักษร : 121,000 ตัว
❤️ สรุปในประโยคเดียว
หลักสำคัญของงานบริหาร (ตามที่ความคิดเห็นของผู้แต่ง)​ งานบริหาร คืองานแก้ปัญหาในท่ามกลางปัญหา การบริหารคือการทำยังไงก็ได้ที่จะสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้กับองค์กร ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ
💜 สรุปย่อ
1. บริษัทไม่ใช่บ้าน สิ่งที่ยึดเหนี่ยวคนในบริษัทไว้คือ เป้าหมาย หน้าที่ความรับผิดชอบ และอำนาจ ส่วนบ้านใช้ความสัมพันธ์/ความรู้สึกยึดโยงกันไว้
2. ผู้บริหารทุกระดับ ล้วนต้องมีสกิลดิวกับมนุษย์ที่ดีและมากพอๆ กัน แต่ผู้บริหารระดับล่างจะเน้นสกิลเชิงปฏฺิบัติการมากที่สุด เพราะต้องช่วยลูกน้องที่ปฏิบัติงานแก้ปัญหา ส่วนผู้บริหารระดับสูงต้องมีสกิลเปลี่ยนเรื่องยากและซับซ้อนให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายในไม่กี่ประโยค
3. คนจะมาทำงานบริหารได้ มาได้จาก 2 แบบ คือ 1.เรียนมา จบ mba ก็มาทำบริหาร 2. ทำงานมา ทำงานเก่ง ประสบการณ์เยอะ แก้ไขปัญหาเก่งก็มาเป็นคนบริหาร
4. เวลาต้องชั่งใจเลือกอะไร ให้ย้อนกลับไปดูใจความหลักของงานบริหาร นั่นคือ การสร้างผลลัพธ์ ดังนั้น เวลาที่ต้องเลือกเก็บคนไว้ทำงาน หรือจะโปรโมทใคร คนนั้นๆ จะต้องมีผลงาน สร้างผลลัพธ์ให้กับองค์กรได้
ผลงาน > ทำงานหนัก
มีความสามารถ > ทุ่มเท เอาจริงเอาจัง
เก่งกาจ > เป็นคนดี
ว่าง่ายๆ ดีแต่ไม่มีผลงานก็ไม่ใช่คนที่ควรเก็บไว้ เพราะเราต้องยึดผลลัพธ์
5. เงิน ช่วยให้คนทำงานระดับล่างสู้ตายได้ แต่อาจใช้ไม่ได้กับคนทำงานระดับสูง เพราะเขาไม่ได้ขาดเงิน แต่สิ่งที่จะจูงใจได้ เช่น การประสบความสำเร็จในสิ่งที่เชื่อมั่นว่าใช่ คุณค่าของงาน แต่... ถ้าจำนวนเงินนั้นมากพอ ก็อาจจะ drive ผลงานได้เหมือนกัน
6. งานบริหารต้องดูคน พนักงานมีหลายแบบ มีใจไม่มีแรง มีแรงไม่มีใจ มีทั้งใจมีทั้งแรง ไม่มีทั้งแรงไม่มีทั้งใจ พนักงานแต่ละแบบก็เหมาะกับสไตล์ของผู้บริหารไม่เหมือนกัน เช่น มีใจไม่มีแรง ก็จะเหมาะกับผู้บริหารแบบโค้ช ที่คอยช่วยสวย ช่วยไกด์ ให้คุณเก่งขึ้น
7. รูปแบบโครงสร้างองค์กรแต่ละแบบมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกัน ในบริษัทใหญ่ 1 องค์กรอาจจะมีรูปแบบโครงสร้างที่ผสมกันหลายๆ โครงสร้างก็ได้
8. ผู้บริหารทุกคนไม่ใช่ผู้นำ แต่ผู้บริหารที่ดีทุกคนล้วนต่างเป็นผู้นำ ผู้นำคือคนที่สามารถ Influence คนอื่นได้
9. Influence มีที่มาจาก 2 ปัจจัยหลัก :
- อำนาจ : อำนาจตามกฏหมาย, ให้รางวัล, ลงโทษ, ควบคุม เป็นต้น
- เสน่ห์ : หน้าตา, ความรู้, ความสามารถในการแก้ปัญหา, Connection, ผู้เชี่ยวชาญ
10. การเป็นผู้บริหารต้องกลมกลืนเข้าพวกให้ได้ อย่าพยายามรีบเปลี่ยนในสิ่งที่เห็นว่าไม่ถูกต้อง อย่าเอาเป็นเอาตายกับการพิสูจน์ว่าใครผิดใครถูก เพราะจะถูกมองว่าไม่เข้าพวก เมื่อไม่ได้รับการยอมรับก็จะไม่มีใครยอมตาม
11. หน้าที่ของผู้บริหารคือ เช็คว่าคนข้างล่างเราเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่ และเป้าหมายของตนมากน้อยแค่ไหน ตรงกับเป้าหมายองค์กรหรือไม่ และช่วยแก้ไขปัญหาเพื่อให้ทำได้ตามเป้า
12. ตั้งเป้า วางแผน ดำเนินการ แก้ไขปัญหา รีวิวทบทวน และเริ่มวนลูปใหม่
13. Kpi คือขั้นตอนการควบคุม เช็คดูว่าระหว่างทางทำได้มากน้อยแค่ไหน ดังนั้นจึงอาจต้องเผชิญปัญหาบางอย่าง เช่น คนเกลียดเพราะไม่อยากต้อนรับ make ตัวเลขผลงานขึ้นมาเอง การไม่ยอมพูดความจริง และอื่นๆ
14. การตั้งเป้าต้องชัดเจน วัดได้ ตรวจสอบได้
🥰 ขบคิด
1. จริงๆ ถ้าเราเข้าใจหลักของการบริหารแล้ว ก็สามารถเอามาใช้ได้ทุกส่วนในชีวิตของเราได้ทั้งนั้น เริ่มต้นได้ที่การบริหารตัวเอง ตั้งเป้า วางแผน ลงมือทำ แก้ปัญหา รีวิว แล้วเริ่มใหม่ ขยายผลจากบริหารตัวเองไปบริหารลูกน้อง บริหารหัวหน้า บริหารองค์กร เรียนแล้วก็เอาไปใช้
2. ความจริงมักเป็นสิ่งที่ไม่น่าฟัง บริษัทเปิดมาเพื่อหาเงิน ไม่มีผลลัพธ์บริษัทก็เจ๊ง ทำงานให้ได้ผลลัพธ์ จึงเป็นเป้าหมายที่แท้จริงของการทำงาน
3. เวลารับคนเข้าทำงาน ควรต้องดูว่าคนนี้เป็นพนักงานประเภทไหน ผู้บริหารอาจจะต้องปรับวิธีการดิวเพื่อให้งานได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
4. รับคนเข้ามาแล้ว ต้องดูด้วยว่าคนๆ นั้นมีความสามารถ Influence คนในทีมได้มากน้อยแค่ไหน และกำลัง Influence ไปในทิศทางใด หากเก่งมาก แต่ขยันใส่สี คนในทีมให้เกลียดเจ้านาย หรือจนไม่มั่นใจในบริษัท วันๆ ไม่มีกะจิตกะใจทำงาน
5. หากอยากเป็นผู้บริหารที่ดี ก็ต้องมีความเป็นผู้นำ การจะเป็นผู้นำได้ต้องพัฒนาปัจจัยที่จะทำให้เรา Influence คนอื่น อาจจะต้องมาพิจารณาดูว่าจุดเด่น จุดแข็งของเราอยู่ตรงไหนแล้วพัฒนามาให้เป็นจุดที่สามารถ influence คนอื่นได้ ก็จะสามารถก้าวไปเป็นผู้นำได้
โฆษณา