ให้ความเคารพพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น เคารพสิทธิพื้นฐานของคนรอบข้าง อ่อนโยน มีน้ำใจ รักษาพื้นที่ส่วนตัวและความสัมพันกับคนรอบๆพอประมาณไม่มากจนเกินไป และน้อยเกินไป แค่ให้เกรงใจกัน คือ ไม่คุยทุกเรื่องจนฟุ้งซ่าน พูดคุยเฉพาะเรื่องประเด็นสำคัญเท่านั้น ...
รักษาพื้นที่ส่วนตัว กับพื้นที่สังคมให้พอดี ให้พอสมดุลกัน
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา