ไม่ใช่สิ่งเลวร้ายครับ แต่มันคือบทเรียนบทหนึ่ง
ที่อยู่ในความสำเร็จ
  • 5
โฆษณา