28 มิ.ย. 2022 เวลา 08:46 • ธุรกิจ
เก่งแล้ว เดี๋ยวทุกอย่างก็ตามมาเอง
ปัญหาส่วนมากในชีวิต แก้ได้ด้วยการ "ทำให้ตัวเองเก่งขึ้น"
เก่งแล้ว เดี๋ยวทุกอย่างก็ตามมาเอง
Hr นอกคอก 人力那些事儿
  • เงิน
  • ชื่อเสียง
  • หน้าตาทางสังคม
  • การยอมรับ
  • ความรู้สึกปลอดภัย
  • ความรู้สึกว่ากุมชีวิตของเราได้
  • บ้าน
  • รถ
  • ต่างๆ ใดๆ ที่ชีวิตต้องการ
โฆษณา